Make your own free website on Tripod.com

Intia

Uusiutumattomat, Uusiutuvat luonnonvarat

Etusivu
Nähtävyydet
Faktat
Sijainti yms.
Kasvillisuus
Uusiutumattomat, Uusiutuvat luonnonvarat
Lämpötilat
Eläimet
Historia, Uskonto
Intian luonnonvarat
Tsunamin jälkeinen tilanne

                                           Uusiutumattomat luonnonvarat

Kasvun rajat -raportti ennusti vuonna 1972, että öljy loppuu maailmasta vuoteen 1993 mennessä, jos kasvu jatkuu ja uusia varantoja ei löydetä. Raportti toi esiin huolen luonnonvarojen riittävyydestä. Öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden energiakäyttö on tyypillinen esimerkki kertakäyttöisestä uusiutumattomasta luonnonvarasta. Poltettu öljy sananmukaisesti haihtuu savuna ja lämpönä ilmaan ja aiheuttaa samalla ympäristöongelmia.

 

                                          Uusiutuvat luonnonvarat

Luonnonvarat uusiutuvat, kun auringon energia virtaa ekosysteemin läpi ja saa aineet kiertoon. Ihminen hyödyntää taloudessaan kasvi-, eläin ja sienikunnan tuotteita sekä aurinko-, tuuli ja vesivoimaa.

Uusiutuvia luonnonvaroja tulee hyödyntää kestävästi eli vain osa vuotuisesta tuotannosta voidaan hyödyntää ihmisen taloudessa. Mikäli koko tuotto ulosmitataan, luonnonvaraa tuottava ekosysteemi joutuu häiriötilaan. Häiriötilan seurauksena on tuotannon äkillinen ja pahimmassa tapauksessa peruuttamaton romahtaminen.

Kalastus on 1900-luvulla ylittänyt kalojen lisääntymiskyvyn pohjanmerellä(linkki UNEP:n kaavioon), Atlantilla, Välimerellä ja Tyynellä valtamerellä ja näiden alueiden kalansaaliit ovat laskussa. Liiallisen kalastuksen takia aiemmin suuret kalakannat ovat romahtaneet sukupuuton partaalle. Esimerkkejä romahtaneista kalakannoista ovat Perun sardilli, Pohjanmeren silli ja Newfoundlandin turska